Nationaal Platform E-Health
Een initiatief van vooruitstrevende artsen, specialisten, IT-deskundigen en zorgverzekeraars.

[ Home | Doelstellingen | Publicaties | Actueel Nieuws | Discussie Forum | Colofon | Reacties | Links | Supporters ]

Social Media: Is er een grens?!

Rotterdam, 13 maart 2012
Door Jorien Kortenoever

Verslag van het 14-e Symposium Nationaal Platform

E-Health explodeert! Het verslag

Rotterdam, 20 maart 2006
Door Janine Budding

Ook het 8e symposium van het Nationaal Platform E-health werd bezocht door ruim 50 geinteresseerden om te luisteren naar ge-engageerde presentaties van echte pioniers op het gebied van "e-healthen", natuurlijk gevolgd door een debat over het E-consult & e-health.

Patient wil veel meer contact met huisarts via de e-mail

Uit: Algemeen Dagblad 24-02-06
Els Brenninkmeijer
Dafna Holtzer

PatiŽnten willen veel meer dan nu mogelijk is gebruik maken van e-consult, het raadplegen van de huisarts via e-mail of internet. Maar er zijn nog weinig huisartsen die e-consult aanbieden.

E-health spelregels toe aan een revisie

Integraal artikel uit Zorgspecial 2006 Nr.1
door Teun Stigter

Een pre-advies aan de KNMG geen los document

7e Symposium Nationaal Platform E-health: Internet in de gevarenzone?

Rotterdam, 12 September 2005
Bijdrage van: Jan Martens - medicalfacts

Het 7e symposium van het Nationaal Platform E-Health stond in het teken van Internet, de mogelijkeden, en de mogelijke gevaren. Sprekers als Drs. Siem Buijs (CDA), Drs. D.B. Rietdijk, psycholoog Interapy, Ir. C.E. Roeters, bedrijfsarts en directeur van www.arboactive.nl, Drs. H. Tjiook, apotheker en directeur www.efarma.nl en Mr. A.M. de Koning, advocaat (Simmons en Simmons te Rotterdam) gaven hun visie welke gevolgd werd door een paneldiscussie. "Stappen voorwaarts", die willen we maken sprak Robert Mol, e-maildokter sinds 2001 en een groot voorloper op de digitale zorgverlening. Hieronder het verslag zoals opgemaakt door Medicalfacts, www.medicalfacts.nl

Can I Just Email My Doctor?

San Fransisco, 20 Juni 2005, uit USA Today

90% van de volwassen patiŽnten zou graag willen communiceren met hun huisarts via e-mail. Maar helaas reageert maar 20% van de artsen op de gestelde vragen.
Loopt Amerika dan niet voorop? Zijn de problemen die we in Nederland hebben dan dezelfde als in Amerika?
Toch is er wel een verschil. Amerika loopt voorop als het gaat om het wegnemen van drempels voor een volwaardige invoering van e-health. Met name de regelgeving op gebied van security, autorisatie en authenticiteit (ben je degene die je zegt te zijn)
Per april 2003 is elke zorgverlener verplicht om binnen het Elektronisch PatiŽnten Dossier (EPD) gebruik te maken van de HIPAA standaard. (Healthcare Insurance Portability and Accesibility Act).
Doen ze dat niet risceren ze een geldboete tot maximaal $250.000 en gevangenisstraffen tot 10 jaar per geval. (bron: RVZ-02/06, publicatie 2002)
In Amerika lijken ze dus 1 ding in ieder geval te begijpen, als je het niet afdwingt wordt het nooit wat.

E-health: praatpalen op de elektronische snelweg

Uit: Zorgspecial nr. 3 - 2005
door Teun Stigter

Is een internetarts iemand anders dan een huisarts? Of kunnen beide 1 en dezelfde zijn? Of kan een arts beide rollen innemen?

Een e-dokter voor alle problemen

Uit: Goudsche & Haagsche Courant, 29-04-2005
door Els Brenninkmeijer

Het aantal artsen dat medische adviezen verstrekt via internet, groeit snel. De mondige patiŽnt kan steeds vaker per e-mail of via internet terecht bij zijn eigen huisarts en bij een toenemend aantal virtuele specialisten. Medisch cyberspace ontwikkelt zich in sneltreinvaart: stelt straks een computer een diagnose?

KNMG lanceert Richtlijn voor online arts-patiŽnt contacten

Utrecht Ė 6 januari 2005. Steeds vaker gebruiken artsen in hun praktijk online communicatiemiddelen, zoals e-mail en chat. Tot voor kort bestonden hiervoor geen richtlijnen. De KNMG heeft een richtlijn opgesteld die aangeeft onder welke voorwaarden verantwoorde online arts-patiŽntcontacten kunnen plaatsvinden.

Inspectie: Basisvoorwaarden e-consult niet duidelijk.

Uit: MedNet no.18; 4 november 2004.

De KNMG komt eind dit jaar met een richtlijn voor het e-consult. Inspecteur huisartsenzorg Rob Sardeman van de Inspectie legt uit welke plooien gladgestreken moeten worden.

EPD Koppelt e-mailbericht direct aan medisch Dossier.

Uit MedNet; nummer 18; 4 november 2004.

67 Jarige man uit America e-mailt met zijn huisarts

Uit: American Medical Association, 2004
Jama email.pdf

Huisartsen twijfelen aan deugdelijk advies

EINDHOVEN - De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is kritisch
over de Digitale Dokterspost, een nieuw initiatief dat wordt getest
binnen Kenniswijk. Via een website kunnen patiŽnten hun klacht
voorleggen, waarna er een advies uitrolt of wordt verwezen naar de
eigen huisarts. Volgens de LHV valt te betwijfelen of via internet
een deugdelijk advies kan worden gegeven.

De digitale dokter zet door

Uit: Algemeen Dagblad 22-09-04
Auteur: Daphne Scheiberlich

Niet meer naar een volle wachtkamer vol ziektekiemen, geen vrij hoeven nemen van het werk, maar gewoon even contact zoeken via internet met je huisarts of de specialist. De digitale dokter wordt steeds gewoner. Een goede zaak of niet? Maandag probeerden artsen en juristen hierop een antwoord te geven tijdens het vijfde symposium over ĎE-healthí in Rotterdam.

ďDe strijd is gestredenĒ

Op 20 september kwamen ongeveer veertig energieke vernieuwingsgezinde mannen en vrouwen bij elkaar om te praten over digitale zorg. De vijf sprekers hadden positief nieuws: er wordt door alle betrokken partijen hard gewerkt aan de acceptatie en accreditatie van het teleconsult.

Digitale dokter deel van het totale pakket van de zorg

De digitale dokter vervangt de nodeloos tijdsverliezende telefoontjes naar de dokter in de toekomst. Door een mailtje te sturen naar een digitale dokter, hoeft de patiŽnt niet meer lang te wachten aan de telefoon en wordt dus snel geholpen. Tegen een betaling van  twaalf euro krijgt de patiŽnt binnen 24 uur bericht terug.

E-Health en E-Care, digitale opstap naar eerstelijns zorg

Uit: Zorgmagazine van april 2004
Auteur: Bruno M. Tunderman, sectretaris Nationaal Platform E-Health

Als het kan, willen we het dan ook? Het onderstaande artikel uit het Zorgmagazine van april 2004 is hieronder integraal geplaatst.

Tijdens het 4e symposia worden grote stappen gezet. De inbreng van KNMG, CTG, Nictiz en VWS levert een positieve bijdrage die moet leiden naar pragmatische vooruitgang. Hou de aankondiging van het 5e symposium in de gaten....!

KNMG Maakt richtlijn E-mailconsult

Verantwoord en veilig e-mail verkeer tussen arts en patiŽnt. Het lijkt er aan te komen nu de KNMG en het CTG zich hard lijken te maken voor een landelijke richtlijn

De Liefde tussen de huisarts en het e-mailconsult

Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de voordelen en nadelen van het e-mailconsult in vergelijking met het traditionele huisartsenspreekuur.

Print uw eigen receptje...?!

Het tekort aan huisartsen groeit en veel huisartsen zijn telefonisch moeilijk te bereiken. Voor werkenden en mensen die aan huis gebonden zijn, is het lastig de praktijk te bezoeken. E-mail consult kan dan uitkomst bieden, mits de patiŽnt kritisch blijft.

Doorbraak van e-Consult

Utrecht. Het tarievencollege CTG werkt aan een apart tarief voor het consult via internet. De vergoeding wordt waarschijnlijk gelijkgesteld aan het telefonisch consult: 12,40 euro. Het tarief wordt vermoedelijk in juni vastgesteld.

Consult via Internet vrijgesteld van BTW

ROTTERDAM Ė Internetconsulten door een arts vallen onder de wet BIG en komen daardoor in aanmerking voor vrijstelling van omzetbelasting. Dat stelt de Belastingdienst in Rotterdam.

KNMG start onderzoek

Tijdens het 4e symposium van het Nationaal Platform E-Health van 15 maart jl. werd de KNMG getriggerd tot de opstart van een spraakmakend onderzoek.

Zelf dokteren via het Web

Uit: Elsevier, 25-10-03
Rotterdamse zorgvernieuwers bundelen internetaanbod op nieuwe website www.spreekkamers.nl Huisarts-seksuoloog Peter Leusink: "Wij wachten niet af"

De virtuele spreekkamer, een feit!

De virtuele spreekkamer is vanaf vandaag een feit, via www.spreekkamers.nl kunt u via een medische portal toegang krijgen tot de door u gewenste medische zorgverlener, van arts tot sexuoloog, van kinderarts tot cardioloog.

Patient wacht met smart op Digitale Dokter

Uit: De Huisarts, september 2003, nummer 9.
"Huisarts met e-mail kan 7500 patiŽnten per praktijk aan"
Door: Marianne Schenderling

E-mail consult lost huisartsentekort op

Het huisartsentekort in Nederland kan mede worden opgelost door de introductie van het e-mail en SMS consult. Als tien procent van de consulten tussen arts en patiŽnt voortaan via e-mail plaats vindt, is er geen gebrek meer aan huisartsenzorg in Nederland.

Het klikt met de dokter!

Uit: Volkskrant van 20 september 2003,
Het web is niet meer weg te denken uit de medische wereld en bewijst zich als een aanvulling op het reguliere aanbod. Op huisartsconsult bij de emaildokter: "Veel zuurhoudende dingen drinken."

Digidokter in Nesselande

Via 10% e-mail consults kan het huisartsentekort in Nederland worden geminimaliseerd. Goed nieuws dus voor de nieuwe bewoners van Nesselande in Rotterdam waar nog geen huisartspraktijken zijn gevestigd.

Verslag 2e jaar e-Maildokter

Het tweede jaar van deze unieke service voor mensen zonder huisarts werd gekenmerkt door een gestage groei op diverse gebieden. Kenmerkend waren de contacten met andere internet-sites en enige gedurfde pilots zonder al te veel theoretisch overleg vooraf.

Virtuele zorg is geen vervanging, maar een verrijking

Mediscoop, april 2003
De zorg in Nederland staat letterlijk en figuurlijk onder druk. De wachtlijsten in ziekenhuizen zijn nog steeds schrikbarend lang, patiŽnten hebben vaak het nakijken, huisartsen luiden de noodklok over de toenemende werkdruk, politici breken zich het hoofd over de vraag hoe de kosten van de zorg binnen de perken gehouden kunnen worden.

Het eerste spreekuur per e-mail

Patienten hoeven straks niet meer naar de post te komen voor het ophalen van een receptje, maar kunnen via e-mail pillen en drankjes bestellen.

HELP! De huisarts is bang voor Internet

De virtuele huisarts heeft de toekomst. PatiŽnten willen niet
langer een ochtend vrijnemen om in de wachtkamer te zitten.
Ze willen snel en efficiŽnt worden geholpen. Maar de meeste huisartsen
willen niet op internet."Ze zijn conservatief en bang voor
veranderingen", stelt emailarts Robert Mol.

SMS-consult spoedig in onze zorg?

Rotterdam, 10 maart 2003

2e Symposium Nationaal Platform E-Health
Het 2e symposium van het Nationaal Platform E-Health stond in het teken van het ďvirtuele consultĒ. Worden huisarts en specialist vervangen door een WebCam?

Zorgverlening via de elektronische snelweg

Arts & Auto 20, 2002
E-health is in de Verenigde Staten al helemaal ingeburgerd. In Nederland staat de zorgverlening via internet nog in de kinderschoenen, maar het is in opmars. Arts & Auto sprak met drie pioniers die hard op weg zijn de dagelijkse zorgpraktijk onomkeerbaar te beÔnvloeden.

'Dokter, ik heb kanker'

Algemeen Dagblad
04-12-2002, Gezondheid en het internet hebben elkaar gevonden in een voorbeeldig huwelijk. Miljoenen Nederlanders surfen over het web op zoek naar informatie over ziekte of aandoening. Geen kwaal die niet te vinden is - maar of het altijd de juiste is?

Telemedicine moeizaam op gang

Den Haag, 10-09-2002
Telemedicine, zorgverlening over afstand met gebruikmaking van moderne informatie- en communicatietechnologie, komt in Nederland moeilijk van de grond.

Verslag vergadering 6 September 2002

Rotterdam, 06-09-2002
Bij Stichting Humanitas-Akropolis te Rotterdam werd de eerste vergadering gehouden van het platform. Kernpunten zijn focus, publiciteit, regelgeving en funding door overheid en zorgverzekeraars

Het email consult, verslag van 1 jaar praktijk

Robert Mol, 12-08-2002
Robert Mol huisarts/emaildokter - Nederlandse huisartsen hebben meer in hun mars dan zij denken. Email als aanvulling van het traditionele consult.

Platform E-Health onder de pannen bij Humanitas

Rotterdams Dagblad, 15-08-2002
De Stichting Humanitas Rotterdam gaat onderdak bieden aan het splinternieuwe Nationaal Platform E-Health, een groep vooruitstrevende artsen en specialisten die de mogelijkheden van de nieuwe media aftasten.

Multi-Media Contact Centers in de Gezondheidszorg

Oplossen van het huisartsen tekort, verkorten van wachtlijsten, snellere dienstverlening, geen huisarts meer...? ICT hulpmiddelen kunnen helpen om deze problemen op te lossen. Het vraagt wel een inzet van de branche, IT dienstverleners en niet in de laatste plaats van de patiŽnten zelf.

Nationaal Platform voor E-Health brengt Internet en Zorg samen

Metro, 27-08-2002
Artsen, specialisten, IT'ers en zorgverleners spreken zich via het platform uit over versnelde, pragmatische invoering van ICT hulpmiddelen in de zorg.

© 2002, Copyright Ecotel Business Solutions