Nationaal Platform E-Health
Een initiatief van vooruitstrevende artsen, specialisten, IT-deskundigen en zorgverzekeraars.

[ Home | Doelstellingen | Publicaties | Actueel Nieuws | Discussie Forum | Colofon | Reacties | Links | Supporters ]

Huisartsen twijfelen aan deugdelijk advies

Uit: Eindhoven´s Dagblad van 13-10-2004
Kritiek op Digitale Dokterspost door lules Hezemans

EINDHOVEN - De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is kritisch
over de Digitale Dokterspost, een nieuw initiatief dat wordt getest
binnen Kenniswijk. Via een website kunnen patiënten hun klacht
voorleggen, waarna er een advies uitrolt of wordt verwezen naar de
eigen huisarts. Volgens de LHV valt te betwijfelen of via internet
een deugdelijk advies kan worden gegeven.

De Digitale Dokterspost is een initiatief van de Leidse basisarts S. Verlinden. De bedoeling van de post is volgens zijn website dat mensen die twijfelen of zij met hun klacht naar een huisarts moeten, hiervoor te rade gaan bij zijn site. Het voordeel voor de medische wereld is volgens hem dat artsen meer tijd krijgen voor echte zorg als mensen met een eenvoudige verkoudheid dankzij zijn site niet meer naar het bezoekuur komen.

Gratis
Verlinden richtte hiervoor het bedrijf Vivici op. De nieuwe dienst is via Kenniswijk gratis te proberen tot 15 november. Daarna is het de bedoeling dat gebruikers per elektronisch consult 17,50 euro betalen. Dit is volgens Verlindens website 'beduidend minder dan de 24,80 euro die door de huisarts per consult in rekening wordt gebracht'. Ook kan de gebruiker zich hiermee de reis naar en de wachttijd bij de huisarts besparen. Hij meldt tevens dat de verzekeraars een elektronisch consult niet vergoeden. Verlinden stelt dat de dienst als voordeel heeft dat die 'op elk moment van de dag en 365 dagen per jaar, binnen vijftien minuten een betrouwbare conclusie over de aard
en de ernst van uw aandoening geeft'. Hij geeft tevens aan dat de bezoeker niet persoonlijk door een arts wordt beoordeeld, maar dat de gebruiker tijdens het consult een interactieve vragenlijst doorloopt.
Dat mondt uit in een conclusie met daaraan verbonden een advies en zo nodig een digitaal recept. De adviezen hebben volgens de website een hoge betrouwbaarheidsgraad, omdat de gebruikte vragen en teksten 'door onafhankelijke huisartsen zijn beoordeeld en goedgekeurd'.

Vragen
De LHV staat in principe open voor de inzet van internet en
e-mail in de zorg, stelt F. Seegers van de huisartsenvereniging.
„Maar één van de wezenskenmerken van de huisartsenzorg is toch het oog van de arts. Het lijkt me ontzettend moeilijk om alleen via e-mail een consult af te nemen. De exacte werking van dit initiatief kennen we nog niet, maar dit roept in elk geval veel vragen op." Op de website wordt als teken van kwaliteit een keurmerk van TNO opgevoerd. Dat geldt volgens Seegers echter niet voor de hele site, zodat er alsnog gaten in de kwaliteit zouden kunnen vallen. Daarom adviseert hij vooralsnog eerst de eigen huisarts te raadplegen.

De landelijke artsenorganisatie KNMG heeft zich eerder ook kritisch uitgelaten over zorg via internet. Een jurist van de KNMG werkt momenteel aan richtlijnen hiervoor, omdat er allerlei haken en ogen aan vastzitten. Zo is het gemakkelijk voor de patient om valse informatie te geven, bijvoorbeeld over de eigen leeftijd. Daardoor bestaat het risico dat een kind Viagra zou kunnen bestellen, geeft de KNMG als voorbeeld. „Veel zaken blijven de klinische blik van een medicus vereisen", concludeert een woordvoerder van de artsenorganisatie.

© 2002, Copyright Ecotel Business Solutions