Nationaal Platform E-Health
Een initiatief van vooruitstrevende artsen, specialisten, IT-deskundigen en zorgverzekeraars.

[ Home | Doelstellingen | Publicaties | Actueel Nieuws | Discussie Forum | Colofon | Reacties | Links | Supporters ]

Colofon

Secretariaat:
Stichting Humanitas
p/a Humanitas Akropolis
T.a.v. Secretariaat Nationaal Platform E-Health
Achillesstraat 290
3054 RL  Rotterdam

info@e-healthplatform.nl

Hans Becker, Voorzitter

Robert Mol, Huisarts/emaildokter

Bruno Tunderman, Secretaris

© 2002, Copyright Ecotel Business Solutions