Nationaal Platform E-Health
Een initiatief van vooruitstrevende artsen, specialisten, IT-deskundigen en zorgverzekeraars.

[ Home | Doelstellingen | Publicaties | Actueel Nieuws | Discussie Forum | Colofon | Reacties | Links | Supporters ]

Doelstellingen

Het Nationaal Platform E-Health is ontstaan vanuit de behoefte om innovatieve technologische hulpmiddelen sneller in te voeren in de Nederlandse Gezondheidszorg.

De huidige stand van zaken met betrekking tot het inzetten van verschillende media als Internet, E-mail, zelfdiagnose systemen en intelligente Telecommunicatie is onvoldoende!
De gevestigde orde en politiek is onvoldoende in staat gebleken om hierin verandering te brengen.

Het platform stelt zich ten doel om sneller de moderne media in de gezondheidszorg in te zetten zodat een halt toegeroepen kan worden aan:

  • De toename van het huisartsen en specialisten tekort; onderzoek wijst uit dat in 2005 circa 1 op de 3 Nederlanders geen eigen huisarts meer heeft!
  • Stijging van wachtlijsten.
  • Onvoldoende mogelijkheden om patienten efficienter te helpen in die gevallen waarin het nodig is.
  • Toename van kosten door inefficiŽnte communicatie

Het platform ondersteunt reeds de volgende initiatieven:

emaildoc
De Emaildokter

Vivici
Vivici

Medlook
MedLook

© 2002, Copyright Ecotel Business Solutions