Nationaal Platform E-Health
Een initiatief van vooruitstrevende artsen, specialisten, IT-deskundigen en zorgverzekeraars.

[ Home | Doelstellingen | Publicaties | Actueel Nieuws | Discussie Forum | Colofon | Reacties | Links | Supporters ]

Verslag 2e jaar e-Maildokter

Het tweede jaar van deze unieke service voor mensen zonder huisarts werd gekenmerkt door een gestage groei op diverse gebieden. Kenmerkend waren de contacten met andere internet-sites en enige gedurfde pilots zonder al te veel theoretisch overleg vooraf.

Dr. R. Mol huisarts/emaildokter

Ook voor de pers bleek e-mailconsult wederom een prikkel tot schrijven. Dit verslag geeft op kleine schaal weer hoe emaildokter.nl gefunctioneerd heeft. In Nederland surft ongeveer 20 procent van de internetters vaak op zoek naar informatie op gebied van gezondheid. 50 procent doet dit soms. Slechts 2 procent gebruikt e-mail voor communicatie met een zorgverlener en 80 procent zou dit willen gaan doen (1). Een recente wetenschappelijke publicatie geeft aan, dat 20 procent van de gehele volwassen populatie van de USA in 2001 internet gebruikte voor het zoeken van medische informatie. Ongeveer 6 procent van deze populatie gebruikte in dat jaar e-mail in de communicatie met de zorgverlener (2).

RESULTATEN
Van 24 juli 2002 tot en met 31 juli 2003 ontving ik 211 e-mails.
Hiervan waren er 190 met een vraag op medisch gebied. Opvallend was dat het aantal mensen met een vaste huisarts ongeveer gelijk was aan het aantal zonder vaste huisarts. De laagdrempeligheid was voor velen reden om te mailen. Een van de mailers gaf het zo weer: “ook al weet je dat huisartsen dagelijks van alles te zien krijgen, toch geef je je met zo’n klacht niet zo makkelijk bloot.” Fraai was te zien, dat er 5 e-mails van Nederlanders uit het buitenland kwamen, die graag eerst een consult wilden bij een huisarts uit eigen land.
In 21 gevallen kwam een e-mail uit de telemedicine-hoek, verzoeken voor interview en spontane adhesiebetuigingen.
De internet-site werd door gemiddeld 65 visitors per dag bekeken.

Het 0900-100.100.200 nummer (70 eurocent/min.) had een gemiddelde van 50 belminuten per maand. Vragen via dit nummer zijn niet geregistreerd. Ze waren veelal van huisartsgenees- kundige aard. Eenmaal betrof het een verzoek van een dame voor een prive-afspraakje.

Voor het volledige jaarverslag verwijzen wij u naar:
www.emaildokter.nl volg de link jaarverslagen.

© 2002, Copyright Ecotel Business Solutions