Nationaal Platform E-Health
Een initiatief van vooruitstrevende artsen, specialisten, IT-deskundigen en zorgverzekeraars.

[ Home | Doelstellingen | Publicaties | Actueel Nieuws | Discussie Forum | Colofon | Reacties | Links ]

Verslag vergadering 6 September 2002

Rotterdam, 06-09-2002
Bij Stichting Humanitas-Akropolis te Rotterdam werd de eerste vergadering gehouden van het platform. Kernpunten zijn focus, publiciteit, regelgeving en funding door overheid en zorgverzekeraars

Binnen de genodigden wordt nog eens stilgestaan bij de verschillende initiatieven opgezet door instellingen en/of individuele personen. In vrijwel alle initiatieven wordt een positieve reactie gemeld van patiŽnt en zorgverlener. Met name worden genoemd de emaildokter, recept aanvraagmogelijkheden via het internet, de emailpsychiater (1e Nederlandse specialist die ook via e-mail laat consulteren), de teledermatologie, het patiŽnten registratie dossier op internet, het zelfdiagnose systeem op internet en de internet apotheker.

Het platform vindt het belangrijk dat er een zekere regie gaat plaatsvinden, een coordinatie om de verschillende initiatieven elkaar niet te laten hinderen, niet het bekende wiel weer opnieuw uit te laten vinden en meer ervaringen uit te wisselen.
Het EPN - Electronic-highway Platform Nederland zou wellicht deze regie rol op zich kunnen nemen.

Naast regie is het noodzakelijk om de kleinschalig opgezette projecten meer steun te geven en verder uit te bouwen en dat er duidelijkheid ontstaat omtrent regelgeving ten aanzien van de vergoeding van telefonische en email consults. Op korte termijn zullen hiertoe een aantal vertegenwoordigers van het platform een gesprek proberen te organiseren met minister Bomhoff om aandacht te vragen voor deze punten alsmede de geuitte zorg rondom de toename van werkdruk en het tekort aan specialistische opleiding en het geven van richtlijnen met betrekking tot het gebruik en inzetten van ICT hulpmiddelen in de zorg. Het platform stelt zich als taak om de minister te overtuigen van de mogelijke rol welke ICT hulpmiddelen kunnen spelen om de maatschappelijke problemen te helpen verminderen.

Ook wil het platform wellicht in samenwerking met EPN de overheid, zorgverzekeraars en eventueel de pharmaceutische industrie benaderen voor het verkrijgen van financiŽle middelen om de kleinschalige proefprojecten verder uit te bouwen, uit te werken tot 'best-practices' en vervolgens op basis van de opgedane ervaringen uit te werken en uit te bouwen tot een uniforme, landelijke infrastructuur.

Het platform zal gezien de hoeveelheid en breedte van de mogelijkheden op dit moment een focus leggen op email en moderne uitwisseling van gegevens van email zoals in het voorbeeld van de teledermatologie.

De volgende vergadering zal naar verwachting rond eind oktober plaatsvinden.

© 2002, Copyright Ecotel Business Solutions