Nationaal Platform E-Health
Een initiatief van vooruitstrevende artsen, specialisten, IT-deskundigen en zorgverzekeraars.

[ Home | Doelstellingen | Publicaties | Actueel Nieuws | Discussie Forum | Colofon | Reacties | Links | Supporters ]

7e Symposium Nationaal Platform E-health: Internet in de gevarenzone?

Rotterdam, 12 September 2005
Bijdrage van: Jan Martens - medicalfacts

Het 7e symposium van het Nationaal Platform E-Health stond in het teken van Internet, de mogelijkeden, en de mogelijke gevaren. Sprekers als Drs. Siem Buijs (CDA), Drs. D.B. Rietdijk, psycholoog Interapy, Ir. C.E. Roeters, bedrijfsarts en directeur van www.arboactive.nl, Drs. H. Tjiook, apotheker en directeur www.efarma.nl en Mr. A.M. de Koning, advocaat (Simmons en Simmons te Rotterdam) gaven hun visie welke gevolgd werd door een paneldiscussie. "Stappen voorwaarts", die willen we maken sprak Robert Mol, e-maildokter sinds 2001 en een groot voorloper op de digitale zorgverlening. Hieronder het verslag zoals opgemaakt door Medicalfacts, www.medicalfacts.nl

Maandag, 12 september vond het 7e Nationaal Platform
E-Health plaats bij Humanitas-Akropolis in Rotterdam. De ingang van het gebouw ligt enigszins verscholen. Voor het interieur van het gebouw hoeft de stichting zich echter niet te schamen. Er is een prima ontvangstruimte met een brasserie en allerlei andere voorzieningen waaronder een internetcafť. Het symposium vindt plaats op de begane grond waar appartementen van ouderen op neer kijken. Het symposium is open voor iedereen dus ook de bewoners kunnen deelnemen. Uiteindelijk zijn er (sommigen met wat vertraging vanwege files) een man of 60-80.

Na het ontvangst door dr. H.M. Becker, voorzitter van de raad van bestuur van de Stichting Humanitas krijgt Siem Buijs, woordvoerder Gezondheidszorg Tweede Kamer CDA het woord.
In de opening van zijn verhaal spreekt Buijs over zijn ervaringen als huisarts met e-health. Vijftien jaar geleden kwamen er al patiŽnten bij hem die verhalen van internet meenamen. Ook was de automatisering van patiŽntengegevensuitwisseling in zijn praktijk een speerpunt.
E-health biedt mogelijkheid tot kwaliteitsverbetering en verhoging van de doelmatigheid. Helaas heeft de tweede kamer volgens Buijs nog geen fundamentele discussie gevoerd over e-health. Hoe staat het met de privacy? Is een elektronische handtekening wel rechtsgeldig? Dit staat waarschijnlijk in november op de agenda. In november staat er een serieuze discussie over E-health op de agenda. Ook levert de invoering van de DBC's nog veel problemen op.
Voor behandeling van patienten moet het dossier bij de behandelaar bekend zijn. Maar communicatie via e-mail zal nooit het persoonlijke contact met een arts kunnen vervangen. Terloops merkt hij op dat in januari 2006 het elektronisch medicatiedossier gereed moeten zijn. Hij heeft zijn twijfels of dit gehaald wordt.
De KNMG moet het voortouw nemen om standaarden te ontwikkelen. Wetgeving zoals WGBO, BIG, etc. moeten worden aangepast aan consulten via internet. Ook moet er een goede tariefstructuur komen, moet er wellicht een autoriteit ingericht worden.

Na het verhaal van Buijs is mevrouw Rietdijk van Interapy.nl aan het woord. Tijdens dit enigszins rommelige praatje bespreekt zij de werkwijze van het bedrijf. Interapy is het eerste bedrijf ter wereld dat psychologische behandeling via internet geeft. Zij bespreekt hoe de de protocollen werken. Wat zijn de exclusiecriteria? Haar uitspraak dat de gegevens van Interapy net zo beveiligd zijn als internetbankieren wekt wat gelach in de zaal op. Na een vraag uit de zaal geeft mevrouw Rietdijk aan dat 80% van de behandelingen die zij doen succesvol afgerond wordt. 95% van de mensen die aan een behandeling begint maakt het ook af.

Net als bij interapy begint mevrouw Roeters met een algemene inleiding over haar bedrijf. Sinds kort is de markt voor arbodiensten open en arboactive.nl kan concurreren met grote bedrijven omdat zij efficienter kunnen werken omdat veel via e-mail/ internet gaat. Reguliere arbodiensten zien Arboactive als een bedreiging. In de huidige acquisitietrajecten bieden de reguliere arbodiensten ook diensten aan zoals Arboactive zo aanbiedt. Op de vraag van de zaal of er ook diensten voor de werknemers komen antwoordt ze dat deze in de toekomst wellicht zullen komen.

Met een heel aansprekend verhaal beschrijft Tjiook wat zijn bedrijf efarma.nl de afgelopen jaren heeft meegemaakt. In het begin liepen de aanvragen van recepten niet hard, maar op dit moment behandelt Efarma duizenden recepten per maand. Bezoekers komen om verschillende redenen bij efarma terecht. Zij kunnen positieve (makkelijke herhaalmedicatie, lagere prijs, korting zorgverzekeraar, etc) of negatieve (betutteling apotheek, wachttijd, gebrek aan privacy) drijfveren hebben. Ook komen ze wel eens per ongeluk bij efarma terecht.
De valkuilen voor het leveren van geneesmiddelen via internet zijn volgens Tjiook : vervalste recepten, arts in ruste (die geneesmiddelen uitschrijft), slaap- en kalmeringsmiddelen, opiumgeneesmiddelen, ontbreken van landelijk patiŽntendossier. Hij pleit dan ook voor een 'verboden' lijst. Deze geneesmiddelen zouden niet via internet verhandeld mogen worden. Aan het einde van zijn presentie bespreekt hij 10 praktijkvoorbeelden waarmee hij zijn verhaal stevig ondersteunt.

Als laatste is Mevr. Mr. A.M. de Koning, advocaat bij een groot internationaal advocatenkantoor Simmons & Simmons vestiging Rotterdam. Zij begint met te stellen dat het geen vraag meer is of de digitale gezondheidszorg in de gevarenzone zit, het is een zekerheid! Met haar uiteenzetting geeft Mevr. de Koning duidelijkheid over de mogelijke juridische gevolgen van niet goed georganiseerde digitale zorgverlening.

Het volgende symposium wordt weer in maart georganiseerd. Volgt u de aankondigingen op de site. 
 

© 2002, Copyright Ecotel Business Solutions