Nationaal Platform E-Health
Een initiatief van vooruitstrevende artsen, specialisten, IT-deskundigen en zorgverzekeraars.

[ Home | Doelstellingen | Publicaties | Actueel Nieuws | Discussie Forum | Colofon | Reacties | Links | Supporters ]

Inspectie: Basisvoorwaarden e-consult niet duidelijk.

Uit: MedNet no.18; 4 november 2004.

De KNMG komt eind dit jaar met een richtlijn voor het e-consult. Inspecteur huisartsenzorg Rob Sardeman van de Inspectie legt uit welke plooien gladgestreken moeten worden.

“De basisvoorwaarden voor e-consultancy zijn nu niet duidelijk gedefinieerd en dat brengt risico’s met zich mee”, zegt Sardeman. Onder e-consultancy verstaat de Inspectie alle vormen van zorgverlening, diagnostiek en therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van de computer. Sardeman onderscheidt twee situaties. In het ene geval is er sprake van een bestaande behandelrelatie tussen arts en patiënt, in het andere geval is die er niet.

“Bij een bestaande behandelrelatie zijn de identiteit van de arts en de patiënt bekend. De risico’s zijn dan duidelijk.” Sardeman doelt op het ontbreken van lijfelijk contact tussen arts en patiënt. Uitgangspunt van de Inspectie is dat een digitaal consult in een bestaande behandelrelatie moet kunnen, maar vooral als aanvulling op de reguliere zorg. Dus voor het maken van afspraken, het aanvragen van herhaalreceptuur of het consulteren van een collega-arts. Een digitaal consult buiten een bestaande behandelrelatie is volgens Sardeman ingewikkelder. “De risico’s zijn dan vele malen groter. Ter vergelijking: artsen vinden het telefonisch consult ook extra riskant. Maar omdat je een stem hoort wordt de kleur van het contact duidelijker. Bij een e-consult mis je dat. Het standpunt van de Inspectie is daarom: we zijn niet tegen het e-consult, maar het moet wel veilig zijn. Als er geen sprake is van een bestaande behandelrelatie, kan het e-consult alleen als er sprake is van een relatief eenvoudig medisch probleem. Als de arts het gevoel heeft dat er meer aan de hand is, dan moet hij alsnog contact opnemen met de patiënt en hem adviseren een arts te bezoeken.”

De KNMG-richtlijn voor het e-consult moet duidelijkheid scheppen over wat wel en niet kan en wanneer een digitaal consult veilig is. “De richtlijn is een minimale veiligheidsnorm. Als de richtlijn er is gaan we zorgverleners toetsen aan die veldnorm”, aldus Sardeman. Hij benadrukt dat een medicus te allen tijde verantwoordelijk is voor de inhoud van een digitaal consult, ook nu de richtlijn nog in de maak is.

text

© 2002, Copyright Ecotel Business Solutions