Nationaal Platform E-Health
Een initiatief van vooruitstrevende artsen, specialisten, IT-deskundigen en zorgverzekeraars.

[ Home | Doelstellingen | Publicaties | Actueel Nieuws | Discussie Forum | Colofon | Reacties | Links | Supporters ]

E-mail consult lost huisartsentekort op

Het huisartsentekort in Nederland kan mede worden opgelost door de introductie van het e-mail en SMS consult. Als tien procent van de consulten tussen arts en patiŽnt voortaan via e-mail plaats vindt, is er geen gebrek meer aan huisartsenzorg in Nederland.

Uit een tweejarig praktijkonderzoek van het Nationaal Platform E-Health, blijkt dat de 'digitale dokter' een realistische optie is, die bovendien snel landelijk ingevoerd kan worden.
Uit het onderzoek van de RVZ (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg) van 2 september blijkt tevens dat 75% van de Nederlandse Internetgebruikers in 40% van de gevallen daadwerkelijk minder vaak op het spreekuur van de huisarts zal komen indien het contact via e-mail kan plaatsvinden.

Nederland telt op dit moment zoīn 7700 huisartsen, die jaarlijks ruim zestig miljoen consulten voor hun rekening nemen. Als 10 procent van deze consulten voortaan wordt afgehandeld via e-mail is het huisartsentekort direct opgelost. Bovendien wordt op jaarbasis een besparing van 160 miljoen euro gerealiseerd voor de Nederlandse economie, omdat een e-mailconsult veel minder tijd in beslag neemt dan een regulier consult.
Een gemiddeld bezoek kost een patient circa 2 uur tijd die tijdens werkuren ten koste gaat van productieve uren. Een e-mail maken en versturen kost de patient circa 15 minuten, een besparing dus van minimaal 1 uur over 10% van
64 miljoen consulten is 6,4 miljoen uur x Ä 25,- = 160 miljoen Euro.

Duidelijke vraag
Het Nationaal Platform E-Health heeft de afgelopen twee jaar
geŽxperimenteerd met het e-mailconsult. Uit de resultaten van het
onderzoek blijkt dat niet alleen het huisartsentekort langs deze weg wordt opgelost, maar ook dat het digitaal contact met een huisarts aansluit bij de behoeften van steeds meer Nederlanders. Er is een duidelijke vraag naar
mogelijkheden om vanuit huis zorgverleners te kunnen consulteren.Nederland telt op dit moment zoīn 7700 huisartsen, die jaarlijks ruim zestig miljoen consulten voor hun rekening nemen. Als 10 procent van deze consulten voortaan wordt afgehandeld via e-mail is het huisartsentekort direct opgelost. Bovendien wordt op jaarbasis een besparing van 160 miljoen euro gerealiseerd voor de Nederlandse economie, omdat een e-mailconsult veel minder tijd in beslag neemt dan een regulier consult.
Een gemiddeld bezoek kost een patient circa 2 uur tijd die tijdens werkuren ten koste gaat van productieve uren. Een e-mail maken en versturen kost de patient circa 15 minuten, een besparing dus van minimaal 1 uur over 10% van
64 miljoen consulten is 6,4 miljoen uur x Ä 25,- = 160 miljoen Euro.

Om nog meer ervaring op te doen met de mogelijkheden van 'digitale dokters', is inmiddels een proef gestart in de Rotterdamse wijk Nesselande. In deze wijk in aanbouw zijn op dit moment nog geen huisartsen gevestigd, terwijl de bewoners wťl een arts willen kunnen raadplegen. Het Nationaal Platform E-Health biedt de mogelijkheid om dit via het internet te doen.
Nesselande leent zich uitstekend voor deze proef, door de hoge concentratie snelle glasvezelverbindingen in de nieuwbouwwijk.

OfficiŽle proef
Het startsein voor de officiŽle proef met het e-mailconsult, werd maandag 1 september 2003 gegeven door de Rotterdamse wethouder Rabella de Faria van Volksgezondheid. Tijdens het 3e symposium van het Nationaal Platform E-Health werd de
openingshandeling verricht. Wethouder De Faria wees er tijdens de bijeenkomst wel op dat de intermenselijke relatie tussen dokter en patiŽnt niet verloren mag gaan.

Multi-media
Naast het e-mail consult houdt het Nationaal Platform E-Health ook nauw contact met andere E-Health projecten zoals een nationaal patientendossier via Internet, Teledermatologie en zelfdiagnose systemen. De integratie van verschillende media moet het mogelijk maken om sneller en effectiever met patienten te kunnen communiceren. De Patient/Consument kiest het contact kanaal, of dit nu de telefoon, het īnormaleī spreekuur, het e-mailtje en zelfs SMS berichten is, of via het Internet een direct live contact wil met een zorgverlener via chatten of Voice & Video als men over een headset met webcam beschikt.

Zo worden er een aantal initiatieven ondersteund door het Nationaal Platform E-Health zoals; www.vivici.nl, een zelfdiagnose systeem via Internet waarbij de patiŽnt een aantal vragen dient te beantwoorden en als resultaat een diagnose kan stellen. Op basis van een Intelligente database kan een advies gegeven worden in geval van zelf-limiterende klachten om het nog een aantal dagen aan te zien, eventueel een pijnstiller te nemen etc. Of in een ernstiger geval wordt het advies gegeven om de huisarts te raadplegen. Onderzoek wijst uit dat door middel van dit systeem al zo'n 60-75% van de consults door dit systeem kunnen worden opgevangen.

Door middel van het patiŽnten dossier van Medlook, www.medlook.nl kunnen alle betrokken partijen veilig beschikken over alle gegevens van de patiŽnt. Geen uitwisseling meer van allerlei gegevens, geen gezeur over dit heeft de ene partij wel en de andere niet, of informatie die verloren gaat. Enorme tijdsbesparingen zijn hierdoor mogelijk.
Kortom integratie en een uniform communicatie platform zijn essentiŽel voor het introduceren van nieuwe mogelijkheden en het verbeteren van de dienstverlening. Verschillende self-service systemen als e-mail en kennisdatabases moeten worden aangesloten op een communicatie netwerk waarbij een landelijk multi-mediaal call center gevormd wordt door huisartsenposten, gezondheidslijnen, huisartsen en specialisten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Al deze verschillende partijen dienen een integraal onderdeel van het communicatie platform te zijn zodat zij onderling kunnen doorschakelen naar een arts of specialist of andere dienstverlener binnen of buiten de regio. Of het nu gaat om Telefoongesprekken, E-mails, Internet Chat of zelfs Spraak en Video via het Internet.

Landelijke dekking
Natuurlijk kunnen individuele projecten nooit tot een groot landelijk dekkend systeem komen als er niet de ondersteuning is vanuit diverse organisaties. Veiligheid, privacy waarborging, authenticatie en financiele afrekening; Het zijn de onderwerpen die binnen het Platform vaak aan de orde worden gestelt. Een ondersteuning vanuit LHV, NCPF, RVZ, NICTIZ, zorgverzekeraars en financiers is dan ook zeer welkom en het Platform ziet de inmenging van deze organisaties dan ook graag tegemoet.

In maart 2004 zal het 4e symposium worden georganiseerd en met genoegen zien wij de komende ontwikkelingen tegemoet.

Het Nationaal Platform E-Health is ontstaan vanuit de behoefte om innovatieve technologische hulpmiddelen sneller in te voeren in de Nederlandse gezondheidszorg.

Voor vragen of meer informatie Secretariaat Nationaal Platform E-Health:

Telefoonnummers : 010-4615350, 06-53483764 of 06-54354895
of via e-mail: info@e-healthplatform.nl

 

 

© 2002, Copyright Ecotel Business Solutions