Nationaal Platform E-Health
Een initiatief van vooruitstrevende artsen, specialisten, IT-deskundigen en zorgverzekeraars.

[ Home | Doelstellingen | Publicaties | Actueel Nieuws | Discussie Forum | Colofon | Reacties | Links | Supporters ]

KNMG Maakt richtlijn E-mailconsult

Uit: MedNet 15-07-2004

Verantwoord en veilig e-mail verkeer tussen arts en patiŽnt. Het lijkt er aan te komen nu de KNMG en het CTG zich hard lijken te maken voor een landelijke richtlijn

De KNMG werkt aan een richtlijn voor e-mailconsulten en elektronische gegevens-uitwisseling. De artsenfederatie buigt zich ook over de randvoorwaarden die nodig zijn voor een verantwoorde invoering van het e-mailconsult en de bijbehorende beveiliging ervan.
Een conceptrichtlijn is inmiddels gereed. Hierin staat onder meer beschreven welke verschillende soorten contact een arts via e-mail kan hebben met een patiŽnt. Een van de problemen die overwonnen moeten worden, is om hoe om te gaan met acute situaties. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de conceptrichtlijn voorzien van commentaar. Naar verwachting zal het KNMG-bestuur de definitieve richtlijn na de zomer presenteren. Het tarievencollege CTG werkt ondertussen aan een beleidsregel die het mogelijk moet maken voor artsen om een e-mailconsult te declareren. De vergoeding wordt waarschijnlijk gelijkgesteld aan het telefonisch consult.
Het CTG heeft de Inspectie, het ministerie van VWS en het College voor Zorgverzekeringen gevraagd input te leveren voor deze nieuwe WTG-verrichting. Naar verwachting wordt het e-mailconsult en de bijbehorende vergoeding na de zomer besproken in de CTG-bestuursvergadering.

© 2002, Copyright Ecotel Business Solutions