Nationaal Platform E-Health
Een initiatief van vooruitstrevende artsen, specialisten, IT-deskundigen en zorgverzekeraars.

[ Home | Doelstellingen | Publicaties | Actueel Nieuws | Discussie Forum | Colofon | Reacties | Links ]

Virtuele zorg is geen vervanging, maar een verrijking

Mediscoop, april 2003
De zorg in Nederland staat letterlijk en figuurlijk onder druk. De wachtlijsten in ziekenhuizen zijn nog steeds schrikbarend lang, patiënten hebben vaak het nakijken, huisartsen luiden de noodklok over de toenemende werkdruk, politici breken zich het hoofd over de vraag hoe de kosten van de zorg binnen de perken gehouden kunnen worden.

E-health initiatieven kunnen in veel gevallen uitkomst bieden, maar komen vaak maar moeizaam van de grond. Om zaken te versnellen, is vorig jaar in Rotterdam het Nationaal Platform E-Health opgericht. Eén van de drijvende krachten achter dit platform is Robert Mol, de eerste ‘e-maildokter’ van Nederland.

‘Het virtuele consult’. Met deze titel vond 10 maart jl. het tweede symposium van het Nationaal Platform E-Health plaats bij Humanitas in Rotterdam. Dit platform is in 2002 ontstaan vanuit de behoefte om moderne media als internet en e-mail sneller in te voeren in de Nederlandse gezondheidszorg. Het vormt een landelijk netwerk voor artsen en ICT-deskundigen, een broeiplaats voor nieuwe initiatieven op het gebied van e-health, met een stevig Rotterdams accent.

Kruisbestuiving
Een kruisbestuiving tussen medici en technici is volgens Robert Mol hard nodig. “In Nederland lopen we met e-health ontzettend achter. Dit terwijl de medische circuits overstromen. Als het zo doorgaat, heeft in 2005 een op de drie Nederlanders geen eigen huisarts meer.” Samen met Hans Becker, voorzitter van de Raad van Bestuur van Humanitas, nam Mol het initiatief om het Nationaal Platform E-Health op te richten. Als eerste e-maildokter van Nederland weet hij uit ervaring wat voor voordelen ICT de zorg kan opleveren. Vanuit Rhoon onder de rook van Rotterdam bestrijkt zijn huisartsenpraktijk heel Nederland. Patiënten mailen of bellen hun klacht door en krijgen binnen een dag antwoord. Opvallend detail: niet per mail, maar ‘ouderwets’ via de telefoon. “In een persoonlijk gesprek kun je als arts meer doorvragen, zodat je een betere diagnose kunt stellen.” Volgens Robert Mol is deze manier van zorgverlening geen vervanging, maar een verrijking. “Als dat nodig is, ongeveer een op de drie keer, komt de patiënt voor onderzoek naar mij toe. Het overgrote deel wordt echter op afstand geholpen. Zo zie je alleen de patiënten waar persoonlijk contact voor nodig is en dat voorkomt veel werkdruk.”

Beeldbellen
De ‘e-maildokter’ is één van de vernieuwende initiatieven die door het E-health platform worden ondersteund. Zo ook Vivici (een digitale dokterspost voor medisch advies) en Medlook (medische dossiers via internet). Robert Mol: “Tijdens het afgelopen symposium zijn weer veel nieuwe ideeën ontstaan en contacten gelegd. Zo presenteerde VIP Solutions een nieuwe dienst: vippen, ofwel beeldbellen via de computer. Dat concept werd gelijk opgepikt door een psycholoog, die er over denkt om zijn cliënten zo’n abonnement aan te bieden. Vraag en aanbod komen zo direct met elkaar in contact. Dat is nodig ook, want in Nederland worden veel creatieve ideeën ‘doodgepraat’."

Gewoon doen
Daarnaast bestaat volgens Mol nog vaak koudwatervrees voor nieuwe technologieën. "De aanpak van het Nationaal Platform E-Health is typisch Rotterdams: gewoon doen. Op 1 september a.s. vindt het derde symposium plaats bij Humanitas-Akropolys. Iedereen is daar van harte uitgenodigd, ook partijen die tot nu toe ontbraken zoals het ministerie van VWS, de gemeente Rotterdam, zorgverzekeraars en het patiëntenplatform. Dan moeten we er samen echt de vaart in gaan zetten, laten zien dat we met nieuwe technologie de zorg kunnen verrijken. Hoe meer partijen daaraan meedoen, hoe beter, maar zo nodig starten we gewoon met een klein clubje pioniers uit de regio Rijnmond.”

Voor meer informatie: www.e-healthplatform.nl, www.emaildokter.nl, www.vivici.nl, www.medlook.nl, www.totziens.nl.

 

 

 

text

© 2002, Copyright Ecotel Business Solutions