Nationaal Platform E-Health
Een initiatief van vooruitstrevende artsen, specialisten, IT-deskundigen en zorgverzekeraars.

[ Home | Doelstellingen | Publicaties | Actueel Nieuws | Discussie Forum | Colofon | Reacties | Links | Supporters ]

Doorbraak van e-Consult

Utrecht. Het tarievencollege CTG werkt aan een apart tarief voor het consult via internet. De vergoeding wordt waarschijnlijk gelijkgesteld aan het telefonisch consult: 12,40 euro. Het tarief wordt vermoedelijk in juni vastgesteld.

Bron: MedNet, eerste jaargang, nummer 6, 8 april 2004

“Als het tarief er is, trekt dat andere artsen over de streep”, reageert huisarts Robert Mol, een van de voorlopers op het gebied van het internetconsult. Verzekeraars vergoeden het internetconsul nu meestal niet omdat daarvoor geen tarief is. Artsen pleiten daarom al langer voor een apart tarief. “Er is vraag naar”, bevestigt Henk van Vliet van het CTG. Volgens hem zijn de verzoeken die het tarievencollege tot nu toe heeft gekregen, allemaal ingediend door individuele beroepsoefenaren. “Er liggen geen verzoeken van koepelorganisaties.”

Fysiek zien

De LHV heeft zich nimmer enthousiast getoond over het e-consult. “Het is onwenselijk en soms ronduit onverantwoord een consultaanvraag af te handelen zonder dat de patiënt gezien is”, aldus het standpunt van de huisartsenvereniging. Van Vliet zoekt hiervoor een oplossing. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst schrijft immers voor dat een arts een patiënt fysiek moet zien. Het CTG buigt zich tevens over de vraag hoe de geleverde prestatie van een internetconsult precies beoordeeld moet worden. Als een consult via e-mail meer werk oplevert dan een telefonisch consult, is het denkbaar dat de vergoeding hoger uitvalt. Maar volgens Van Vliet is gelijkschakeling aan het telefonisch consult op dit moment “de meest logisch optie”.

© 2002, Copyright Ecotel Business Solutions